LADOP ApS
Gubsøhøjen 10
8600 Silkeborg
info@ladop.dk
(+45) 60 17 60 46

Vilkår

Gældende fra 1. Maj 2020

Aftalen

 1. Kunden er kun berettiget til at modtage strømrefusion fra LADOP, såfremt kunden ikke allerede modtager refusion igennem andre ordninger, såsom solceller eller jordvarme. 
 2. Ændringer i denne aftale vil blive varslet med mindst 1 måned. 

Fortrydelse

 1. Kunden har ret til at fortryde sit køb, inden for 14. dage af modtagelse af ladeboksen. Modtager du således ladeboksen d. 1. i en måned, skal dit ønske om fortrydelse, senest være os i hænde d. 15. i samme måned. Fortrydelsen kan ske ved mail eller telefon. Se vores kontaktoplysninger på side 1 af denne aftale.
 2. Ved fortrydelse skal LADOP modtage ladeboksen tilbage i samme stand, som da kunden modtog denne. Hvis LADOP modtager en ladeboks, i dårligere stand, dvs. med ridser eller andre former for beskadigelse eller skrammer, vil LADOP forbeholde sig retten til at opkræve kunden et gebyr, svarende til vores omkostninger for at udbedre denne skade eller skader.

Binding og opsigelse

 1. Ved indgåelse af denne aftaler, binder kunden sig til abonnementet i minimum 6 måneder. Denne binding frafalder, såfremt kunden benytter sig af retten til at fortryde aftalen. Vilkår for fortrydelse kan ses i afsnit 2.
 2. Efter bindingsperioden kan kunden frit opsige abonnementet. Dette sker ved at kontakte os på telefon eller email. Vores kontaktoplysninger findes øverst i denne aftale.
 3. Kunden kan opsige med abonnementet med en varsel på løbende måned, plus 1 måned. Abonnementet anses som værende opsagt, ved udløb af den sidste måned, hvori kunden har betalt abonnement. 
  1. Eksempel: Kunden begærer sin opsigelse d. 16. Maj. Sidste betaling vil derved finde sted d. 1. juni. 
 4. LADOP forbeholder sig retten til at opsige aftalen. Dette vil ske med mindst 1 måneds varsel.
 5. Såfremt LADOP opsiger aftalen med kunden, vil LADOP sørge for afhentning af ladeboksen. Kunden kræves dog at nedtage boksen, således at LADOP kan afhente denne. Kunden vil således have mindst 1 måned, siden kunden blev oplyst om opsigelsen, til at nedtage ladeboksen.
 6. Når aftalen opsiges, hvad end det sker på opfordring af kunden eller LADOP, skal ladeboksen leveres tilbage til LADOP. Parten der opsiger aftalen, har ansvaret for at dette sker. 
 7. Når LADOP modtager ladeboksen tilbage efter endt abonnement, vil LADOP inspicere ladeboksen for skader. Såfremt der findes betydelige skader eller mangler, vil LADOP opkræve et gebyr svarende omkostningen for at udbedre disse mangler eller skader. Normal slitage og brugsspor vil selvfølgelig ikke indgå i denne vurdering. Med slitage og brugsspor menes mindre ridser, påvirkning fra vind og vejr og lignende. 
 8. Kunden kan vælge at opkøbe ladeboksen efter abonnementaftalen opsiges. Prisen for dette er 1495 DKK. Ved opkøb frafalder kravet om tilbagesending af ladenboksen til LADOP. LADOPs ansvar for ladeboksen frafalder selvsagt også. Kunden vil ikke længere være berettiget til at modtage strømrefusion.

Ansvar

 1. LADOP hæfter udelukkende for abonnementsaftalen, samt den udsendte ladeboks. Dette betyder at alt eventuelt udstyr før og efter ladeboksen, udelukkende er hæftes af kunden. 
 2. Ved mindre fejl og mangler på ladeboksen, bedes du kontakte LADOP hurtigst muligt, med dokumentation af disse. 
 3. Skulle der ske kritiske fejl på ladeboksen, som er udsendt af LADOP, bedes du sende ladeboksen tilbage til LADOP. Vi vil herefter, hurtigst muligt, foretage en vurdering af hvorvidt ladeboksen kan repereres, eller om en ny enhed kan sendes ud til dig. Kunden er selv ansvarlig for omkostninger ved at sende ladeboksen tilbage til LADOP. Kunden må gerne levere ladeboksen personlig, hvis dette ønskes.
 4. LADOP anvender ladebokse med indbygget WiFi, for at muliggør automatisk opgørelse af kWh brugt, til at lade kundens elbil. Det er kundens egent ansvar at tilkoble ladeboksen til kundens eget WiFi. LADOP vil således automatisk kunne lave opgørelser over kundens strømforbrug. 
 5. Tilslutter kunden ikke ladeboksen til WiFi, har kunden selv ansvaret for at aflæse de anvendte kWh. Dette kan gøres på selve ladeboksen. Kunden skal herefter selv indberette disse tal til LADOP. Dette skal ske mindst 1 gang i kvartalet. 

Strømrefusion

 1. LADOP udbetaler strømrefusion svarende til 1 DKK pr kWh, vores udsendte ladeboks har registreret, at kunden har brugt til at lade sin elbil.
 2. Udbetalingen af strømrefusion sker 1 gang i kvartalet.
 3. Såfremt der sker ændringer i lovgivningen omkring strømrefusion, som har betydning for vores mulighed for at udbetale strømrefusion til kunden, vil LADOP varsle herom, med mindst 1 måned. 
 4. Abonnement hos LADOP er kun muligt så længe reglerne for elafgift ikke ændres af væsentlig karakter. Skulle der ske ændringer i abonnement vil kunden blive bekendt med ændringer minimum en måned forinden ændringerne træder i kraft.